TOTUL DESPRE CE INSEAMNA "BONUS - MALUS"

Sistemul bonus-malus reprezintă un sistem prin care:
asiguraţii care nu inregistreaza daune pe poliţele RCA încheiate beneficiază de o reducere a primei de asigurare ( bonus ) - au tarif mai mic.
asiguraţii care au inregistrat daune pe poliţele RCA încheiate sunt penalizaţi, se aplică o majorare a primei de asigurare ( malus ) - au tarif mai mare.


Sistemul se aplică în Romania cu aplicabilitate diferita pentru persoane fizice si juridice:
• pentru asigurarile incheiate de catre persoane fizice, pentru poliţe emise începând cu anul 2010;
• pentru asigurarile incheiate de catre persoane juridice, pentru poliţe emise începând cu anul 2012.
Malusul, respectiv penalizarea, se aplică pentru daunele care au fost plătite în baza poliţelor de asigurare RCA încheiate de proprietarul vehiculului respectiv, indiferent cine a condus vehiculul şi indiferent de data când s-a petrecut accidentul.Va rugam verificati corectitudinea datelor din polita de asigurare !

Pentru a beneficia de o aplicare corecta a sistemului bonus - malus conformă cu legislaţia este important să verificaţi corectitudiena datelor înscrise în poliţele de asigurare încheiate şi daca observati vreo greseala să înştiinţaţi asigurătorul cu privire la eventualele greseli sau modificări ale informaţiilor completate. Eventualele erori privind datele menţionate în poliţa de asigurare pot fi corectate doar de către asigurătorul care a emis poliţa de asigurare şi care a transmis datele în baza de date CEDAM. Autoritatea de Supraveghere Financiara este doar administrator al acestei baze de date, astfel încât nu poate corecta sau modifica datele. În situaţia în care, din motive tehnice, baza de date CEDAM nu poate fi accesata sau datele oferite nu corespund cu datele reale, puteţi solicita asigurătorului la care intenţionaţi să vă reînnoiţi poliţa RCA încheierea acestei asigurări pe baza documentelor puse la dispoziţie de dumneavoastră (copii ale poliţelor de asigurare anterioare, carte sau talon ale vehiculului, certificat de daunalitate emis de asigurători etc.).Mai multe vehicule, un singur proprietar

În situaţia în care o persoană fizică ori juridică deţine în propietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.Transferul clasei pe un vehicul nou este posibila !

În cazul în care vindeţi un vehicul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou, acest lucru putându-se realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative.Modalitate de aplicare a sistemului bonus malus

Clasa de bonus-malus ce se aplică la încheierea asigurării se stabileşte pornind de la clasa de bonus sau malus deţinută pe ultima poliţă de asigurare.
În situaţia în care nu sunt identificate daune plătite, se aplică o reducere astfel:
• o clasă pentru poliţele încheiate pe perioada de 6 luni;
• două clase pentru poliţele de asigurare încheiate pe perioada de un an.